સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "એક જ આવકના સ્ત્રોત પર નિર્ભર ના રહો, નવું રોકાણ કરો અને બીજી/ત્રીજી આવકનો સ્ત્રોત તૈયાર કરો.- વોરેન બફેટ" For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 30 December 2016

* Happy New Year * & * Good Bye 2016 Wel - Come 2017* Education Spical Price Gayatri Solution Group & Gayatri Business Solution Velid Up to (Jan - 2017)

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, )

Good News Gayatri Business Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 

Education Spical Price Gayatri Solution Group & Gayatri Business Solution Velid Up to (Jan 2017)

Education Software VCD Std 1 to 12 English - Gujarati Medium

Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg15@gmail.com

* Happy New Year * & * Good Bye 2016 Wel - Come 2017*

Price List of  (Animation + Assesment + Exam + PaperGenaration + Analysis)
STD SUBJECT PRICE 5% tax TOTAL 3 YR 5% TAX TOTAL
1 kalarav 900.00 45.00 945.00 1800.00 90 1890.00
1 English 900.00 45.00 945.00 1800.00 90 1890.00
2 kunajan 900.00 45.00 945.00 1800.00 90 1890.00
2 kilol 900.00 45.00 945.00 1800.00 90 1890.00
2 English 900.00 45.00 945.00 1800.00 90 1890.00
3 mari Aaspas 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
3 Guj 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
3 maths 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
3 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
4 amari Aaspas 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
4 Guj 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
4 maths 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
4 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
4 Hindi 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
5 Aapni Aaspas 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
5 Guj 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
5 maths 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
5 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00
5 Hindi 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100 2100.00


18500.00 925.00 19425.00 37000.00 1850 38850.00
6 ss 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
6 sci 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
6 maths 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
6 Gujarati 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
6 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
6 Hindi 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
6 Sanskrit 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
7 ss 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
7 sci 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
7 maths 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
7 Gujarati 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
7 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
7 Hindi 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
7 Sanskrit 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
8 ss 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
8 sci 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
8 maths 1100.00 55.00 1155.00 2200.00 110.00 2310.00
8 Gujarati 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
8 English 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
8 Hindi 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00
8 Sanskrit 1000.00 50.00 1050.00 2000.00 100.00 2100.00


21900.00 1095.00 22995.00 43800.00 2190.00 45990.00
1 to 8
40400.00 2020.00 42420.00 80800.00 4040.00 84840.00

Price List of (Animation + Assesment+ Exam + PaperGenaration + Analysis)
STD SUBJECT PRICE 5% tax TOTAL 3 YR 5% TAX TOTAL
9 ss 1400.00 70.00 1470.00 2800.00 140 2940.00
9 sci 1400.00 70.00 1470.00 2800.00 140 2940.00
9 maths 1400.00 70.00 1470.00 2800.00 140 2940.00
10 ss 1600.00 80.00 1680.00 3200.00 160 3360.00
10 sci 1600.00 80.00 1680.00 3200.00 160 3360.00
10 maths 1600.00 80.00 1680.00 3200.00 160 3360.00


9000.00 450.00 9450.00 18000.00 900 18900.00

STD SUBJECT PRICE 5% tax TOTAL 3 YR 5% TAX TOTAL
11  PHYSICS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
11  CHEMISTRY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
11 BIOLOGY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 PHYSICS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 CHEMISTRY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 BIOLOGY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00


27000.00 1350.00 28350.00 54000.00 2700.00 56700.00
STD SUBJECT PRICE 5% tax TOTAL 3 YR 5% TAX TOTAL
11  PHYSICS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
11  CHEMISTRY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
11 BIOLOGY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
11 MATHS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 PHYSICS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 CHEMISTRY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 BIOLOGY 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00
12 MATHS 4500.00 225.00 4725.00 9000.00 450.00 9450.00


36000.00 1800.00 37800.00 72000.00 3600.00 75600.00
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg15@gmail.com
Source :- Gayatri Solution Group, Gayatri Business Solution
Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/

Sunday, 20 November 2016

નોટબંધીથી બે વર્ષ સુધી આર્થિક મંદી રહેવાના એંધાણ - ખરીદ શક્તિ ઘટી : શાકભાજી બગડી જતાં ફેંકી દેવાની નોબત

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, )

Good News Gayatri Business Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gujarat Samachar News

નોટબંધીથી બે વર્ષ સુધી આર્થિક મંદી રહેવાના એંધાણ

- નાના વેપારીઓ, દુકાનદારો, ખેડૂતો, હીરા તેમજ ગ્રામીણ ઉદ્યોગને માઠી અસર

- બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધશે

મહેસાણા, તા. 20 નવેમ્બર 2016 રવિવાર

સરકારે રૃા. ૫૦૦, ૧૦૦૦ની નોટબંધી કરતાં છેલ્લા ૧૨ દિવસથી પ્રજા હેરાન પરેશાન થઈ રહી છે. આજે રવિવારે બેંકોમાં રજા હતી પરંતુ એસ.બી.આઈ.ના એટીએમમાંથી રૃા. ૨૫૦૦ નીકળતાં ગ્રાહકોએ એટીએમ દ્વારા નાણાં મેળવ્યા હતા. છેલ્લા ૧૨ દિવસથી ચાલતા નોટોના રમખાણમાં આમ પ્રજા, વેપારી અને ધંધા રોજગારને હાલમાં માઠી અસર થઈ છે. જોકે મોદીનો નિર્ણય ભવિષ્ય માટે ખુબજ સારો છે પરંતુ હાલમાં બંધ કરેલ નોટો માટે લોકો અને અર્થશાસ્ત્રીઓમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બનવા પામ્યો છે.

સર્જિકલ સ્ટ્રાઈકની વાહવાહ કરનારાઓની  અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે   કાળાબજારીયા, ભ્રષ્ટ નેતાઓ, ભ્રષ્ટ ્ધિકારીઓ કે બિલ્ડરો પાસે ખોવા જેવું કશું જ નથી. તેમની પાસે લાખોની મિલકતો છે, જમીન છે, કદાચ ઘરમાં પડેલા કાળા નાણાંના બંડલોનો કચરો થશે તો પણ તેમના પેટનું પાણી નહીં હલે.

અર્થશાસ્ત્રીના જાણકારોના કહેવા મુજબ ભારતમાં ઓછામાં ઓછી બે વરસ મંદી રહેશે. નાના વેપારી, દુકાનદારો, હીરા ઉદ્યોગને માઠી અસર થશે. ખેડૂતો અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગને ભારે અસર થશે. બેરોજગારી પણ વધશે.

૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની નોટ બંધ કરવાને બદલે બેઈમાન પાંચ-દસ લાખ ભ્રષ્ટ અને તેમની મિલકતો, ફાર્મ હાઉસો, સગા સંબંધીઓના નામની બેનામી સંપતિ બેંકોમાં અને લોકરોમાં પડેલ કિંમતી વસ્તુઓ ટાંચમાં લેવાની  જરૃર હતી. બે પાંચ લાખ બેઈમાન લોકોને સીધા કરવા લાખો ઈમાનદાર લોકોને લાઈનોમાં ઉભા કરી દીધા છે.

શહેરોમાં થતી ચર્ચા મુજબ મોદી તેમની સામે ઉભા થતા અવરોધો અને વિરોધો પરથી ધ્યાન હટાવવા આવા સનસની ખેલ પાર પાડે છે.

બીજી એવી પણ ચર્ચા થઈ રહી છે કે યુપીની ચૂંટણી હોવાથી કોઈ પણ ભોગે બીજેપી જીતવુ પડે, કારણ કે રાજ્યસભામાં તેમના પક્ષને બહુમતી કરવી હોય તો યુપીનું ઈલેક્શન જીતવું જ પડે અને યુપીના ઈલેક્શનમાં ટીકીટો આપવાથી લઈને મતદારોને રીઝવવા બેફામ નાણાંનો ઉપયોગ થાય છે. પાર્ટીઓને આર્થિક કંગાળ બનાવી દેવાય તો જ ચૂંટણી જીતી શકાય. આ એક છુપો એજન્ડા પણ નોટો રદ કરવા પાછળનો હોઈ શકે છે.
 
 
Source:-http://gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/north-gujarat/north-gujarat-notabandhithi-portend-a-likely-economic-slowdown-for-two-years-november-

ખરીદ શક્તિ ઘટી : શાકભાજી બગડી જતાં ફેંકી દેવાની નોબત

- નોટબંધીની અસર

- ખરીદીમાં ૫૦ ટકાથી પણ વધુનો કાપ : રીંગણ, ટામેટા અને દૂધી કચરાપેટીમાં ફેંકી દેવાયા

(પ્રતિનિધિ દ્વારા) સુરત, તા. 20 નવેમ્બર, 2016, રવિવાર
 
સુરતમાં જુની નોટોના કકળાટ વચ્ચે માર્કેટમાં શાકભાજી ખરીદનારાઓ ઘટી જતાં વેપારીઓએ ખરીદેલા શાકભાજી ટામેટા, રીંગણા, દૂધી બગડી જતાં કચરા પેટીમાં ફેંકી દેવાની નોબત આવી હતી.
 
રૃા.૫૦૦-૧૦૦૦ની નોટો રદ કરાયા બાદ માર્કેટમાં રૃપિયાની તંગી સર્જાતા ગૃહિણીનું બજેટ ખોરવાઇ ગયું છે. છુટા પૈસા નહીં મળતા લોકોએ ખરીદી પર ભારે કાપ મુકી દીધો છે. ગરીબ-મધ્યમ વર્ગ પાસે પુરતા રૃપિયા નહીં હોવાથી પહેલા જે ખરીદ શકિત હતી તે ઘટી ગઇ છે.
 
અને જરૃરિયાત હોઇ તેના કરતાં પણ ઓછું ખરીદી જીવન નિર્વાહ ચલાવી રહ્યા છે. આ કારણે માર્કેટમાં ખરીદી ઘટી જતાં સીધી અસર વેપારીઓ પર પડી છે. એપીએમસી માર્કેટની બહાર પાલિકાની કચરા પેટીમાં શાકભાજીના ઢગલાને ઢગલા ફેંકી દેવાયા છે. જેમાં ખાસ કરીને રીંગણા, ટામેટા અને દૂધી છે. 
 
વેપારીના જણાવ્યા મુજબ દરરોજ જે ખરીદી થતી હતી તેના કરતા હાલમાં અડધી કરતા પણ ઓછી ખરીદી થાય છે. રૃપિયાના અભાવે કોઇ ખરીદવા આવતા નથી.અને જે જુની નોટ લઇને આવે તેને શાકભાજી આપતા નથી. શાકભાજી બગડી જતાં ફેંકી દેવાની નોબત આવે છે. સામાન્ય માણસ માટે મુશ્કેલી ઉભી થઇ હોવાથી અમને પણ નુકસાન થઇ રહ્યું છે.

Source:-http://gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/surat/surat-vegetables-thrown-over-bad-debts
 
Source :-http://gujaratsamachar.com
Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/

Tuesday, 25 October 2016

* Happy New Year * & * Happy Diwali *

Source :-http://gujaratsamachar.com
Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/

Thursday, 20 October 2016

GSTના દરોની જાહેરાત ૨૦મીએ થવાનો સંકેત - GSTમાં સેસ લાગુ કરવાની હિલચાલ સામે વિરોધ

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, )

Good News Gayatri Business Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gujarat Samachar News

GSTના દરોની જાહેરાત ૨૦મીએ થવાનો સંકેત

- જે રાજ્યો સામેલ નહીં થાય તે તેમની કરવસુલી માટેની સત્તા ગુમાવશે


મુંબઈ,મંગળવાર ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬

રાજ્યકક્ષાના નાણા પ્રધાન અર્જુનરામ  મેઘાવલજીએ  ફામ (ફેડરેશન ઓફ એસોશિએશન ઓફ મહારાષ્ટ્ર)આયોજીત એક સંરંભમાં  જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા જીએસટીના દરોની જાહેરાત તારીખ ૨૦ ઓકટોમ્બરે જાહેર થવાની શક્યતા છે તેમ જણાવી વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જે રાજ્યો સામેલ નહીં થાય તે તેમની કરવસુલી માટેની સત્તા ગુમાવશે.

જીએસટી એ ભારતની એક દેશ-એક કર, એક બજાર ભણી દોરનારું મહત્વનું પરિબળ બનશે જે વેપારી દ્વારા ભોગવાતી આંતરરાજ્ય માલ-સામાનની હેરાફેરી માટેની મુશ્કેલીઓ દુર કરશે. વળી જીએસટી માટે જીએસટી નેટવર્ક ઉભુ કરાયું છે જેના અંતર્ગત જીએસટી  સંબંધી માહિતી, તે માટેના રિટર્ન ભરવાની, ચૂકવણીની, રિફંડની કાર્યવાહી માટે સરકાર ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરશે. જે વેપારીઓને આ માટેની સેવા નિશુલ્ક આપશે.

આજથી શરૃ થયેલી જીએસટીની કાઉન્સિલની બેઠક જે ત્રણ દિવસ ચાલવાની છે તેમાં જીએસટી  માટેના કરમાળખાની વિચારણા કરાઈ તેની જાહેરાત કરાશે. તેમજ સીજીએસટી, આઈજીએસટી અને એસજીએસટી સંબંધિત રૃપરેખા તૈયાર કરાશે.

મેઘાવલજીના જણાવ્યા પ્રમાણે જે રાજ્ય જીએસટીનો વિરોધ કરશે તે જીએસટીના અમલ બાદના એક વર્ષ પછી તેનો કર વસુલાત માટેનો હક્ક ગુમાવશે. આ વખતના જીએસટીમાં એક દેશ-એક કરને સાર્થક કરવા તેના અમલ માટે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને પણ આવરી લીધું હોવાની તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી.

ફામ વતી બોલતા વિનેશ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે આજે ભારતમાં વેપારીઓને વિશ્વાસમાં લઈ સરકારે તેમને પ્રોત્સાહક બને તેવી નીતિ ઘડવાનું જરૃરી બન્યું છે. વેપારીઓ જ મોટા ભાગની કરવસુલાત કરતા હોઈ તેઓ સરકારનું જ કાર્ય કરતા હોઈ તેમને વિશેષ દરજ્જો મળવો જોઈએ. ફામ હવે ડિજીટલ બન્યું હોઈ તેની બધી જ ગતિવિધી હવેથી ઓનલાઈન કરવાની શરૃઆત કરાઈ છે.

શેર બજારોમાં રવિવાર ૩૦,ઓકટોબરે

- દિવાળી લક્ષ્મી પૂજનનું મૂહુર્ત ટ્રેડીંગ સત્ર યોજાશે

શેર બજારોમાં દિવાળી લક્ષ્મી પૂજનના ઈક્વિટી સેગ્મેન્ટમાં મૂહુર્ત ટ્રેડીંગ સત્ર આ વખતે રવિવાર ૩૦,ઓકટોબર ૨૦૧૬ના સાંજે ૬ : ૩૦ થી ૭ : ૩૦ વાગ્યા દરમિયાન યોજાશે. પ્રિ-ઓપન સત્ર સાંજે ૬ : ૧૫ થી ૬ : ૩૦ વાગ્યે યોજાશે , જ્યારે પોસ્ટ કલોઝિંગ ૭ : ૪૦ થી ૭ : ૫૦ વાગ્યા દરમિયાન થશે, એવું બોમ્બે સ્ટોક એકસ્ચેન્જની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Source:-http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/business/advertising-rates-of-gst-20-february-to-signal

GSTમાં સેસ લાગુ કરવાની હિલચાલ સામે વિરોધ

- આને કારણે વેરા માળખું ગૂંચવાડાભર્યું બની રહેવાનો ડર


રેકોર્ડ જાળવણી અને આઈટી સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાના સમયે કંપનીઓ માટે સેસ પડકારરૃપ બની રહેશે  
મુંબઈ,ગુરૃવાર તા.૨૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬
ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ (જીએસટી)માં વેરા ના ઊંચા દરને ઉદ્યોગો સ્વીકારવા તૈયાર છે પરંતુ સેસને તેઓ યોગ્ય ગણતા નથી. સેસ એ નોન-ક્રેડિટેબલ પ્રકારના હોય છે. ઉદ્યોગો સેસને આવકારશે નહીં. ઉદ્યોગો વેરાના ઊંચા દરને સ્વીકારવા તૈયાર થશે જેથી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની સાંકળ તૂટે નહીં  અને આ આડકતરા વેરાની સંપૂર્ણ પદ્ધતિ ઓછી  ગૂંચવણભરી બની રહે એમ એક વેરા નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું.
સેસ લાગુ કરવાનો વિચાર અયોગ્ય છે કારણ કે આનાથી જીએસટીનું માળખું વધુ ગૂંચવાડાભર્યું બની રહેશે. સેસ લાગુ કરવાથી તેની બહુગણી અસર પડશે અને જીએસટીના એકંદર માળખાને  જટિલ બનાવી દેશે એમ એક વેરા પેઢીના સંચાલકે જણાવ્યું હતું. આના કરતા જીએસટીનો ઊંચા દર એક સારો ઉપાય સાબિત થશે.
અત્યારસુધી સરકારે ઉદ્યોગો તથા વેરા નિષ્ણાતો  સાથેની દરેક બેઠકમાં  જીએસટી પદ્ધતિમાં સેસ તથા સરચાર્જને ભેળવી દેવાશે એવી વાતો કરી છે અને જીએેસટી સંબંધિત બહાર પડાયેલા દરેક દસ્તાવેજોમાં પણ આવો ઉલ્લેખ થયો છે.
રેકોર્ડ જાળવણી અને આઈટી સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાના સમયે કંપનીઓ માટે સેસ પડકારરૃપ બની રહેશે એમ એક ઔદ્યોગિક સંગઠનના અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું.
જો કે સેસ ઊંચા વેરા દર પર લાગુ કરવા વિચારાઈ રહ્યું છે અને બહુ ઓછી આઈટેમ્સને ઊંચા વેરા દર હેઠળ આવરી લેવાની યોજના હોવાથી સેસની વ્યાપક અસર જોવા નહીં મળે એવો પણ એક મત વ્યકત થઈ રહ્યો છે. ૧લી એપ્રિલથી લાગુ થનારી જીએસટી પદ્ધતિમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોને આપવાના થતાં નાણાંની જોગવાઈ કરવા જીએસટીના ઊંચા દરમાં સેસનો સમાવેશ કરવા સરકાર વિચારી રહી છે.

Source:-http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/business/vepar-cess-in-protest-against-the-move-to-gst
 
Source :-http://gujaratsamachar.com
Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/